Mathieu Pasquier

Mathieu Pasquier

Consultant

Mathieu kenmerkt zich door de volgende persoonlijke vaardigheden: empathie, flexibiliteit, analytisch vermogen, probleemoplossend vermogen en multiculturele communicatie op diverse niveaus. Hij weet goed wat er speelt binnen zowel het bedrijfsleven als binnen de overheid. Mathieu weet knelpunten en procesproblemen snel te herkennen, en toe te werken naar een oplossingsrichting die voor alle betrokken partijen, daarbij is hij niet bang om verantwoordelijkheid te nemen voor consequenties en daaruit voortvloeiende moeilijke beslissingen te nemen.