Proclaimer

De content op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Reeleaf. We doen ons best deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden.

Zie je iets dat niet klopt of mis je iets? Laat het ons dan weten via info@reeleaf.nl, dan kunnen we het zo nodig herstellen.

Reeleaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie op deze website. Mocht je hinder ondervinden van eventuele onjuiste informatie of een storing van (een deel van) de website, dan zullen wij ons uiteraard inspannen om samen naar een oplossing te zoeken.

Reeleaf is niet verantwoordelijkheid voor webpagina’s en andere items waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. Het intellectueel eigendom van de content van deze website ligt volledig bij Reeleaf, tenzij anders wordt vermeld. Wil je getoonde content gebruiken of delen? Doe je verzoek hiervoor dan via info@reeleaf.nl.