Precies wat uw project nodig heeft

Wij zijn specialist in het opstarten, uitvoeren en verantwoorden van EU-gefinancierde projecten. Denk aan programma’s als ESF, EFRO, Interreg, Horizon en LIFE. In elke fase verbinden wij uw ambities aan de juiste expertise en ondersteuning. Steeds vanuit de rol die op dat moment nodig is. Voor een soepel proces en een optimaal resultaat.

In elke fase de flexibele support die u zoekt

Ontwikkelen projectidee

Het is onze overtuiging dat een projectidee voortkomt uit en aansluit bij uw beleid en activiteiten. Dit garandeert draagvlak binnen de organisatie. Bovendien vergt het werken met EU-financiering vaak ook een eigen bijdrage. Wij fungeren graag als creatief-strategische sparringpartner en katalysator voor haalbare projectideeën. Ook loodsen wij u graag langs de mogelijkheden die de verschillende EU-programma’s bieden voor (co-)financiering. Tot besluit stellen wij graag ons uitgebreide netwerk open voor het opbouwen van de veelal verplichte (internationale) partnerschappen rondom uw project.

Opstellen projectaanvraag

Naast de inhoudelijke projectbeschrijving is het van belang om in een vroeg stadium te beginnen met de begroting. De financiële onderbouwing van uw project dient aan de nodige voorwaarden en vereisten te voldoen. Wij stellen onze kennis van en ervaring met de geldende wet- en regelgeving én de aanvraagprocedures en -formulieren van de verschillende fondsen graag tot uw beschikking. Onze meerwaarde zit daarbij zeker ook in het overbruggen van culturele en organisatorische verschillen tussen projectpartners. 

Het project implementeren

Zodra de projectaanvraag is gehonoreerd, is het van groot belang om een geschikte beheers- en controlestructuur op te zetten en te implementeren. Dit om het project uit te voeren in lijn met de regels en richtlijnen die gelden voor het gekozen financieringsprogramma. Wij hebben veel ervaring met het opbouwen van deze structuur binnen uw organisatie. Waar mogelijk haken wij aan bij bestaande processen, voor een soepele implementatie. In deze fase richt alles zich op het realiseren van een solide projectadministratie. Onze adviseurs zorgen hier graag voor. Ook voor het bijhouden van de administratie conform de eisen en voorwaarden van het programma kunt u vertrouwen op Reeleaf. Waar nodig verzorgen wij de afstemming met het betreffende programma.

Werken met partners

In bepaalde programma’s, zoals Interreg, kunnen partners of sub-partners onder uw verantwoordelijkheid vallen. In die gevallen zetten wij een structuur op die u en uw projectpartners in staat stelt om zich te richten op de inhoud van het project. Denk aan het opstellen van een handzaam projecthandboek, het ontwikkelen van rapportageformats, het inrichten van een digitale werkomgeving en het coördineren van de samenwerkingsafspraken. Altijd met het uitgangspunt om de impact van uw project te verenigen met een zo laag mogelijke werkdruk voor alle betrokkenen.

Het project verantwoorden

Gedurende de uitvoeringsfase dient er periodiek te worden gerapporteerd, zowel inhoudelijk over de resultaten als financieel. Zowel voor het coördineren en/of opstellen van de verplichte tussentijdse verantwoording als voor de eindverantwoording kunt u vertrouwen op Reeleaf. Dit geldt ook voor het samenstellen van het controledossier en de verificatie hiervan door de projectcontroller. Bij de eindverantwoording wordt bovendien vaak om aanvullende informatie gevraagd. Dit ter verantwoording van de activiteiten in het project en de borging van de resultaten. Uiteraard kunnen wij ook dit op ons nemen.

We doen het samen

Bij Reeleaf gaan we voor European teamwork. Want de juiste expertise alleen is niet genoeg – goed samenwerken maakt het verschil. Daarom zoeken we constant naar manieren om de wijze waarop onze opdrachtgevers omgaan met EU-financiering nóg beter te maken. Tussen alle betrokkenen, binnen én buiten uw organisatie.

In de samenwerking met onze opdrachtgevers vervullen we diverse rollen. Denk aan projectleider of -beheerder, beleidsanalist of -adviseur, coach of sparring partner. Wij dragen graag bij aan de continuïteit van uw inspanningen om uw impact te vergroten met behulp van EU-financiering.
Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Cases en verhalen

 • Interreg North Sea Programme

  Het Interreg North Sea Programme richt zich op de aanpak van dringende regionale thema’s zoals: mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en

 • Circulaire IJmond: projectontwikkeling in het Just Transition Fund

  Over Circulaire IJmond Circulaire IJmond wil het circulaire potentieel van lokale bedrijven in de IJmond ontsluiten. Daarom wil het project

 • Blue4Green: een EUI project in wording

  Om hun groenbeleid te optimaliseren wil Stad Brugge inzetten op een goed watermanagement in de stad. Voor het groenonderhoud zijn

 • “Van aanvraag tot uitvoerbaar project: Klanten ondersteunen van A tot Z, dat is onze signatuur”.

  Bij adviesbureau Reeleaf gaan ze voor ‘European teamwork’. Van hun ondersteuning bij het aanvragen van EU-financiering tot en met projectontwikkeling.

 • Financieel management

  Beginnende of vergevorderde plannen voor deelname aan een Interreg-programma? Of u er nou al ervaring mee heeft of nog helemaal niet, in de module financieel management van Reeleaf leert u hoe u de regels (deze keer) moet interpreteren en toepassen, en hoe u de administratie van uw project meteen goed organiseert.

 • Lisa Mangattale

  Van Franse stagiaire tot nieuwe collega 

  Reeleafs nieuwste consultant moet officieel nog afstuderen, maar maakte tijdens haar stage al zo veel indruk dat we haar niet wilden laten gaan. Met een basis in internationale betrekkingen op lokaal niveau brengt Lisa Mangattale een relevant perspectief mee – en ze begint ook al een beetje te aarden in Utrecht.

 • Waterrobuuste Steden: een grensoverschrijdend antwoord op wateroverlast

  In juni 2022 loopt na 3,5 jaar het project Waterrobuuste Steden af, een Interreg-project van naburige waterschappen en gemeenten in

 • Reeleaf Campus Q&A

  Met de trainingsmodules van Reeleaf Campus kom je goed beslagen ten ijs bij nieuwe Interreg- en andere Europese samenwerkingsprojecten. Diverse trainingsmodules worden binnenkort ook incompany en inproject aangeboden.

 • WASP: scheepvaartinnovatie voor de wind

  Duizenden jaren lang was het de gewoonste zaak van de wereld dat er zeilboten over de Noordzee voeren. Het lijkt ironisch om in deze technisch geavanceerde tijd weer te experimenteren met door wind ondersteunde scheepsvoortstuwing.