Blue4Green: een EUI project in wording

Om hun groenbeleid te optimaliseren wil Stad Brugge inzetten op een goed watermanagement in de stad. Voor het groenonderhoud zijn zowel waterkwaliteit als -kwantiteit cruciaal. Zeker in de historische binnenstad, waar Brugge om bekend staat, wordt gezocht naar nieuwe innovatieve oplossingen om het groenblauwe netwerk te verduurzamen.

Over European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI)

Stad Brugge koos bewust voor een aanvraag binnen het European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI). Hun innovatieve plannen sluiten namelijk perfect aan op de EUI “call for proposals” voor het vergroenen van steden, waarin werd gezocht naar innovatieve stedelijke oplossingen voor groenblauwe infrastructuur.

EUI beschouwt steden (‘main urban authorities’) als facilitators van innovatie. In de hoop dat steden creatieve ideeën omzetten in pilotprojecten, wil EUI deelnemers stimuleren om risico’s te nemen. Daarom bleek het programma een ideale match voor Stad Brugge. Met hun Blue4Green-project werken ze immers aan een duurzame oplossing voor complexe en onderling verbonden lokale uitdagingen in de stad.

De ondersteuning van Reeleaf 

EUI is uniek binnen EFRO-programma’s vanwege de specifieke focus. Daarnaast bevat het aanvraagformulier aparte verwachtingen en is het slaagpercentage laag. Stad Brugge zocht professionele ondersteuning om het projectidee kwalitatief af te stemmen op deze vereisten. Zo kwam het uit bij Reeleaf, dat verantwoordelijk was voor het vormgeven van de werkpakketten, de afstemming tussen partners en het ontwikkelen van specifieke en meetbare resultaten. Met als doel: de slaagkans van het projectidee bij de 2de projectoproep vergroten.  

Ons advies

Om de resultaten ambitieuzer te maken, stelden we technische medewerkers binnen de stad verschillende vragen – bedoeld om een discussie aan te gaan over wat nog meer zou kunnen bijdragen aan het watermanagement in de stad. De resultaten die we hebben kunnen voorleggen in de aanvraag gingen dus niet alleen over de rechtstreekse impact van de investering en activiteiten. We keken ook naar de randfenomenen, voordelen voor de stadsdiensten (tijdwinst, minder afgelegde kilometers) en hoe burgers kunnen profiteren. Langs het water worden immers plekken gecreëerd waar inwoners kunnen verpozen of ontspannen. Ook het instellen van één of meerdere zwemzones behoort hier tot de mogelijkheden.

Het resultaat

Het dossier werd ingediend op 5 oktober. Het resultaat volgt in het voorjaar van 2024. Reeleaf werkte niet alleen prettig samen met de verschillende stadsdiensten, maar ook met de andere projectpartners. Iedereen had een duidelijke rol en in slechts enkele maanden kwam een goed projectvoorstel tot stand dat een gedegen kans op goedkeuring maakt. De partners en de opdrachtgever waren tevreden over de kwaliteit van het dossier bij indiening.

Tips voor een projectaanvraag bij EUI

Ook aan de slag met EUI? Een nieuwe call volgt waarschijnlijk in het voorjaar van 2024. De topics voor de call worden wellicht eerder bekend gemaakt. Heeft jouw stad meer dan 50.000 inwoners en heb je ambitie om mee in het lijstje van innovatieve Europese steden te fungeren, neem dan zeker contact met ons op. We bespreken graag de laatste ontwikkelingen bij EUI en hoe we je van dienst kunnen zijn.