Financieel management

Beginnende of vergevorderde plannen voor deelname aan een Interreg-programma? Of u er nou al ervaring mee heeft of nog helemaal niet, in de module financieel management van Reeleaf leert u hoe u de regels (deze keer) moet interpreteren en toepassen, en hoe u de administratie van uw project meteen goed organiseert. De module is geen sec theoretisch verhaal, maar gestoeld op 20 jaar praktijkervaring. Hij wordt gegeven door ervaren consultants van Reeleaf die de verantwoordingsprocessen tot in detail kennen en er al jaren mee werken. Incompany en inproject kunnen we nog dieper op de materie ingaan, met de nadruk op de specifieke uitdagingen voor uw eigen organisatie of project.

De module financieel management bestaat uit een fysieke bijeenkomst van een halve dag plus twee online sessies van twee uur per stuk; acht uur in totaal. De module geeft u inzicht in hoe u de begroting voor een Interreg project opbouwt, hoe u de administratie inricht en hoe u de verantwoording aflegt in overeenstemming met de relevante Europese richtlijnen en kaders. Zodat u de subsidie niet alleen krijgt toegekend, maar uw project ook met succes realiseert.

We staan hierbij stil bij de relevante Europese- en nationale regelgeving en gaan in op de regels (en consequenties) van de nieuwe Interreg-programma’s waar organisaties uit Nederland en Vlaanderen op kunnen inschrijven. Daarnaast zijn er volop voorbeelden uit de praktijk en zullen deelnemers in casussen zelf aan de slag gaan met de opgedane kennis.

Er zijn drie manieren om de module financieel management te volgen:

Open inschrijving

Met deelnemers uit verschillende organisaties – ieder met hun eigen ervaringen in uiteenlopende programma’s – kunnen we breed naar de verschillende Interreg-programma’s kijken. We belichten verschillende fases in de levenscyclus van een project: hoe implementeer je, hoe verantwoord je, hoe rapporteer je? Dankzij het diverse deelnemersbestand kunnen we uiteenlopende perspectieven aan bod laten komen. We stellen het programma zo samen dat het voor iedere deelnemer toegevoegde waarde heeft. Voor wie al ervaring heeft met Interreg-projecten, maar ook voor wie nog helemaal aan het begin van het traject zit en zich juist in de voorbereiding wil verdiepen.

Incompany

Wanneer u als organisatie deelneemt aan meerdere Interreg-projecten, of dat van plan bent, wordt het interessant om een incompany module te overwegen. Want als alle deelnemers uit uw eigen organisatie komen, kunnen we ons specifiek richten op de programma’s en/of projecten waarin u (gaat) participeren. De aanvraag is misschien wel goedgekeurd, maar hoe gaat u het project binnen de organisatie opzetten? Hoe zet u een financieel-administratieve cel op voor Europese projecten? Als u daar meerdere medewerkers op wil zetten, kunnen wij ons daar gezamenlijk op richten.

Inproject

Als uw project is goedgekeurd, gaat u het binnen een (internationaal) partnerschap implementeren en dus ook verantwoorden. Onze inproject module richt zich op de projectmanagers en/of financieel managers van de verschillende partnerorganisaties. We zoemen diep in op uw programma, partners en projectbegroting, en kunnen zo heel concreet zorgen dat op de juiste manier invulling wordt gegeven aan het financiële management en de verantwoording. Meer maatwerk dan deze module – die vanwege de internationale deelnemers in het Engels wordt gegeven – wordt het niet.

Natuurlijk kunnen we tijd en plaats van de bijeenkomsten voor zowel incompany als inproject vaststellen in overleg met uw organisatie en eventuele partners.

De praktijk van financieel management

Reeleaf heeft meer dan 20 jaar praktijkervaring bij het opzetten, implementeren en verantwoorden van het financieel management van grensoverschrijdende Europese projecten. Daarnaast verzorgen we de (eerstelijns)controle van Nederlandse projectpartners in transnationale en interregionale Interreg-programma’s. Die brede praktijkervaring is de basis van deze module. Hierdoor kunnen we de projecten en programma’s vanuit verschillende invalshoeken onder de loep nemen.

Bent u geïnteresseerd in deze module? Kijk voor verdere informatie en aanmelding op onze campus pagina: www.reeleaf.nl/campus/financieel-management