Interreg North Sea Programme

Het Interreg North Sea Programme richt zich op de aanpak van dringende regionale thema’s zoals: mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Dit met het oog op een duurzame en groene toekomst. Reeleaf ondersteunde het afgelopen jaar met succes zes partijen bij projectaanvragen binnen dit programma van wie de voorstellen werden goedgekeurd.

Mobility Makers

Reeleaf ondersteunde de Belgische Lead Partner Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het GEwest Mechelen en Omgeving (IGEMO) bij hun project Mobility Makers. Met als doel: de mobiliteit in intermediaire en landelijke regio’s verbeteren en verduurzamen met innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Flooding, Infrastructure, Evacuation and Resilience (FIER)

In opdracht van Provincie Zeeland werkte Reeleaf mee aan de aanvraag voor het project FIER. Met het project werkt de provincie aan beter crisismanagement tijdens en herstel na een overstroming. Daarnaast stimuleert FIER de bewustwording ten aanzien van overstromingen en zelfredzaamheid in de samenleving. 

Speeding up Sustainability Skills in Tourism (3ST)

Reeleaf ondersteunde Lead Partner Economische Impuls Zeeland bij hun aanvraag voor het project 3ST. Met de introductie van nieuwe businessmodellen willen de projectpartners de toeristische sector in het Noordzeegebied verduurzamen.

Circular Trust Building (CTB)

In opdracht van Lead Partner Provincie Drenthe werkte Reeleaf mee aan de herindiening van het project CTB. Doelstelling van  CTB is de transitie naar een circulaire bouwsector versnellen.

Expanding transnational capacities to strengthen plant biodiversity and restauration in the NS region (EXPBIO)

Als partner van het EXPBIO-project vroeg Provincie Gelderland Reeleaf om ondersteuning bij de aanvraag. EXPBIO richt zich op het herstel en de versterking van biodiversiteit bij planten in het Noordzeegebied.

Digital Solutions for Climate Adaptation (DISCO)

Gemeente Zwolle klopte aan bij Reeleaf voor ondersteuning in de eerste fase van hun projectaanvraag van het DISCO-project. Doel van het project: een digitale oplossing voor klimaatadaptatie ontwikkelen en implementeren. Reeleaf blijft de partners ondersteunen in de uitwerking van het ‘full proposal’.

De ondersteuning van Reeleaf

Reeleaf brengt samen met de partners verschillende projectdoelen in kaart, zodat het project goed aansluit bij de doelstellingen van het Interreg North Sea Programme.

Hierbij is een consistent partnerschap cruciaal. Om daarvoor interessante en relevant partijen te kunnen benaderen, scannen we kritisch het netwerk van de opdrachtgever en dat van Reeleaf.

Voor ieder project moet ook een interventielogica worden ontwikkeld: “als het ware het geraamte van het project”. In een aanvraag werken we de projectdoelstellingen samen met de partners uit. Daarnaast maken we een activiteitenplan en kijken we welke (deel)producten nodig zijn om de beoogde resultaten van het project te behalen. Het ontwikkelen van een projectaanvraag vergt teamwork. Zowel tussen Reeleaf en de hoofdaanvrager van de subsidie -de Lead Partner-, als met de overige partijen in- en soms rond- het partnerschap.

Verder ondersteunt Reeleaf bij de uitwerking van een gedetailleerde begroting per project. Hierin nemen we alle kosten per partner op in lijn met de subsidieregels van het programma. Aangezien elk programma andere regels kent, is dit werk voor specialisten.

Tijdens het gehele traject zorgt Reeleaf voor afstemming tussen de opdrachtgever en het consortium. Het internationale partnerschap zorgt daarbij voor flinke culturele verschillen: iets wat ons werk extra leuk en uitdagend maakt. Tijdens het ontwikkel- en aanvraagproces van een project, houden we ook nauw contact met het programmasecretariaat en de regionale en nationale contactpunten. Zo blijven we op de hoogte van het laatste programma-nieuws en kunnen we gerichte hulp bieden bij het versterken van een project-idee of het zoeken naar aanvullende partners.

Tot slot hield Reeleaf tijdens dit proces een blik op de klok. Al deze taken moesten immers uitgevoerd worden zodat op tijd de ontwikkelde stap een of ‘full proposals’ konden worden ingediend in respectievelijk de tweede en derde call van het Interreg North Sea Programme.

Status Interreg North Sea programma per najaar 2023:

Het North Sea programma kende al meer dan 90% van het totale subsidiebudget toe. Het programma loopt echter nog tot 2027. Daarom zal er in de toekomst wellicht worden ingezet op het versterken van de samenwerkingen tussen projecten en projectpartners. Ook de samenwerking met andere EU-programma’s zou in de toekomst nieuwe kansen kunnen bieden.

De 4e ‘call for proposals’ is open van 22 november 2023 tot 8 maart 2024. Deze staat slechts open voor indiening van ‘full proposals’ uitgewerkt op basis van eerder goedgekeurde fase 1 aanvragen en in call 3 afgewezen full proposals in prioriteit 1. Reeleaf volgt de laatste ontwikkelingen op de voet.

Tips voor een Interreg projectaanvraag