Van Franse stagiaire tot nieuwe collega 

Reeleafs nieuwste consultant moet officieel nog afstuderen, maar maakte tijdens haar stage al zo veel indruk dat we haar niet wilden laten gaan. Met een basis in internationale betrekkingen op lokaal niveau brengt Lisa Mangattale een relevant perspectief mee – en ze begint ook al een beetje te aarden in Utrecht. ‘Ik hou echt van de Nederlandse manier van leven, vertelt ze tussen de laatste loodjes van haar scriptie door. ‘Natuurlijk zijn er ook wat kleine dingetjes die mij als Française wat minder aanspreken, zoals het eten, maar daar kom ik wel overheen,’ grapt ze. Ik voel mij heel gezegend dat ik mijn plek heb gevonden.’ 

Lisa studeerde internationale betrekkingen aan de Universiteit van Rennes 1 en deed in het seizoen 2019/2020 een uitwisselingsjaar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Toen de pandemie halverwege losbarstte bleef er van een gezellig studentenleven weinig over, maar toch beviel het haar hier heel goed. Daardoor was ze erg gemotiveerd om voor haar stage dit jaar opnieuw naar Nederland te komen, en tijdens het googlen stuitte Lisa op de website van Reeleaf. 

Concrete toepassingen 

Bij het afronden van haar afstudeerscriptie (titel: The use of European project consultancies in Urban Innovative Actions: a study of French and Dutch urban authorities) ziet Lisa de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nog voordat ze goed en wel is afgestudeerd heeft Reeleaf haar al een baan aangeboden, die ze heeft geaccepteerd. ‘De stage was voor zowel voor Reeleaf als voor mij een manier om te kijken of wij een goede match waren, maar natuurlijk hoopte ik dat ik zou kunnen blijven. Voor iemand uit Frankrijk die nog geen Nederlands spreekt – nou ja, een beetje – kan het best moeilijk zijn om hier een baan te vinden. Dus ik ben heel blij met hoe het gelopen is.’ 

Waarom Reeleaf? Het is een klein team waarin je veel kan leren van je collega’s, vertelt Lisa, een organisatie waar de lijntjes kort zijn en je het bedrijf echt leert kennen. ‘Dat is heel waardevol als de theorie die je hebt geleerd best ver afstaat van de concrete toepassingen binnen een organisatie als Reeleaf. Natuurlijk was het ook fijn dat Reeleaf meerdere projecten heeft lopen in Frankrijk en zelfs een Franse senior consultant in dienst heeft, Jacques Schibler, die Lisa’s stagebegeleider werd. 

Externe consultants 

Het onderwerp voor haar scriptie diende zich aan tijdens de stage, gedurende de eerste helft van 2022, waarin Lisa betrokken was bij de begeleiding van twee trajecten binnen Urban Innovative Actions (UIA). Dat is een EU-programma dat zich richt op financiering van innovatieve, onbewezen en daardoor riskante ideeën voor het oplossen van stedelijke problemen. Denk aan uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, migratie, demografie, water- en bodemverontreiniging. Heel divers en dus ontzettend leerzaam, vond Lisa. 

Ze heeft onderzoek gedaan naar de negen UIA-projecten in Nederland en de negen in Frankrijk, waarbij Reeleaf betrokken was bij drie van de Franse projecten. Waarom kiezen gemeentes voor het inhuren van externe consultants (of juist niet)? Het onderzoek bestond o.a. uit een enquête en interviews met projectmanagers, een consultant van Reeleaf en een medewerker van het UIA-programmasecretariaat. Dat was voor Lisa niet alleen interessant vanuit een academisch standpunt, maar natuurlijk ook als aanstaande consultant. De valkuilen van consultancy die ze ook leerde kennen – zoals het te groot laten worden van de informatiekloof tussen de consultant en de organisatie die deze ondersteunt – zijn dan evengoed leerzaam. ‘Als je niet goed oplet, werk je langs elkaar heen, of wordt het jóuw project in plaats van hún project en mist het de impact die het zou kunnen en moeten hebben.’ 

Specifieke expertise 

Op dit moment werkt Lisa aan drie projectaanvragen: twee onder Interreg North Sea Region en eentje onder Interreg North West Europe: “De projecten gaan over verschillende onderwerpen als duurzaam toerisme, overstromingsmaatregelen en hittestress in steden, maar mijn werkzaamheden zijn redelijk vergelijkbaar: het projectidee aanscherpen, contact hebben met (mogelijke) projectpartners, de geplande activiteiten in lijn brengen met de programmaregels, ga zo maar door. Daarnaast werk ik op een UIA-project, waar ik zorg voor het financieel management en het controleren van de gemaakte kosten voor de rapportage”.  

Het werk bij Reeleaf heeft Lisa een veel positievere kijk gegeven op het werk van consultants, met name op een terrein waar veel specifieke expertise nodig is, zoals grensoverschrijdende Europese projecten. ‘Er zijn wel wat verschillen tussen Nederland en Frankrijk, maar niet heel veel. Outsourcing is in het algemeen iets gebruikelijker in Nederland, maar in mijn onderzoek zag ik dat verschil niet. Er is veel ontwikkeling op dat gebied in Frankrijk. Mijn onderzoek heeft natuurlijk maar een kleine sample, maar je ziet dat er bij Franse lokale overheden veel behoefte is aan consultancy, omdat ze er minder ervaring hebben met Europese projecten.’