Zo kom je tot een kansrijke LIFE-aanvraag

Milieu-, klimaat-, energie- en duurzaamheidsexperts opgelet! De eerste projectoproepen voor het nieuwe Europese LIFE-subsidieprogramma zijn gelanceerd. Alles in het programma draait om het leveren van een bijdrage aan de European Green Deal. De programmaperiode 2021-2027 kent dan ook een aantal opvallende verschillen ten opzichte van de voorgaande periode. Wij zetten ze voor je op een rij én delen tips uit de praktijk voor het schrijven van een kansrijke aanvraag.

Met LIFE kunnen overheden en bedrijven grote projecten uitvoeren voor een periode van gemiddeld 3 tot 5 jaar. Projectbudgetten variëren daarbij van € 5 miljoen tot uitlopers van wel enkele tientallen miljoenen. “LIFE biedt je als organisatie een groot budget met veel mogelijkheden voor projecten rond natuur, klimaat, energie en duurzaamheid”, zegt Patrick Krom, consultant bij Reeleaf. “Er is ruimte voor pilot- en demonstratieprojecten, en projecten rond de implementatie van beleid. Dat kan op nationale schaal met goede aansluitingsmogelijkheden op Natura 2000-gebieden.”

WAT IS ER NIEUW?

Twee nieuwe deelprogramma’s
Het nieuwe LIFE-programma bestaat nog steeds uit de stromingen Milieu en Klimaat, met daaronder enkele deelprogramma’s. Naast Natuur en Biodiversiteit en Klimaatmitigatie en –adaptatie zijn er wel twee nieuwe deelprogramma’s geïntroduceerd:

Nieuwe projecttypes
Ook is er een nieuwe opzet voor de verschillende projecttypes die je kan uitvoeren. De verschillen zijn hier niet groot, maar je kan alvast wennen aan de nieuwe namen:

Nieuw portal & aanvraagformulier
Het indienen van een aanvraag liep voorheen via eProposal, nu vindt het volledig plaats via het Funding & Tenders Portal. Op het Portal is ook alle informatie over calls te vinden. Het aanvraagformulier zelf is ook veranderd. Er wordt er nu gewerkt met een werkpakkettenstructuur. Deze heeft wat weg van het vroege C-deel van de aanvraag, maar de verschillende soorten acties (A t/m F) zijn weggevallen. Wel komt een aantal acties terug als verplicht werkpakket. Houdt hier dus rekening mee, want het verandert de opzet van je aanvraag aanzienlijk.

 De type projecten en de deadlines van de eerste calls:

Type projectBijzonderhedenDeadline
Natuur en Biodiversiteit (SAP)Subsidiepercentage maximaal 60% (tot 75% mogelijk in selecte gevallen), projectduur tot 10 jaar30 november 2021
Klimaatmitigatie en -adaptatie (SAP)Subsidiepercentage maximaal 60% (tot 75% mogelijk in selecte gevallen), projectduur tot 10 jaar30 november 2021
Circulaire economie en Kwaliteit van Leven (SAP)Subsidiepercentage maximaal 60% (tot 75% mogelijk in selecte gevallen), projectduur tot 10 jaar30 november 2021
Hernieuwbare energietransitie (Other Actions)Subsidiepercentage maximaal 95%, projectduur van 18 tot 36 maanden12 januari 2022
Strategic Nature and Integrated ProjectsSubsidiepercentage maximaal 60%; projectduur tot 14 jaar19 oktober 2021
(Concept Note)
7 april 2022 (Full Proposal)
Technical Assistance for preparation of SNAPs/SIPsIn deze stroom verandert er relatief weinig22 september 2021
Operating GrantsSpecifiek voor NGO’s. Subsidiepercentage maximaal 70%, projectduur 12 maanden.28 september 2021

VIJF TIPS VOOR EEN KANSRIJKE LIFE-AANVRAAG

Met een LIFE-project valt veel te bereiken, dus de competitie is fors: alleen de beste aanvragen worden goedgekeurd. Met deze tips kom jij de selectie door.

 1. Maak een goede kickstart
  Zorg voor een duidelijke aansluiting op de visie en doelstellingen van het programma en de call waaronder je indient. Dat lijkt logisch, maar vaak wordt hier al de eerste selectie op kwaliteit gemaakt. Creëer structuur door al vóór het indienen van de aanvraag zo veel mogelijk de huidige situatie, de voorgenomen activiteiten en de verwachte resultaten te beschrijven én kwantificeren.
  Zo bouw je budget op aan de hand van de activiteiten die je wil ondernemen, niet andersom.
 2. Leg de focus op impact
  Een goede aanvraag is beknopt, helder en heeft een focus op impact. Formuleer de uitdaging die je in je project aanpakt, de doelstellingen, welke activiteiten en middelen er nodig zijn, wat dat oplevert en hoe dat tot impact op de lange termijn leidt. Allen zaken die al aan de voorkant van het project duidelijk moeten zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.
 3. Kleur buiten de lijntjes
  Wees ambitieus! LIFE moedigt indieners aan om buiten de lijntjes te kleuren, ook al brengt dat risico’s met zich mee. Maak het jezelf niet te makkelijk. Door hoge, maar wel realistische eisen te stellen aan je doelstellingen zorg je ervoor dat je aanvraag er tussenuit springt.
 4. Zoek partners
  Europese samenwerking levert bonuspunten op bij de beoordeling van je aanvraag. Het betrekken van externe stakeholders vergroot immers je mogelijke impact. Zorg dus voor genoeg middelen, communicatie én disseminatie en stel bij een partnerschap een duidelijke taakverdeling op. Wie heeft welke belangen, specialisaties, activiteiten? En heeft men voor die rol ook voldoende budget?
 5. Wees duurzaam
  Verzeker je ervan dat de projectresultaten ook na het projecteinde duurzaam in stand blijven. Dat is de ware impact van je project! Bij LIFE wordt meer verwacht dan alleen vertellen over je resultaten. Je wordt ook beoordeeld op je uptake en replication: in een goed project worden de producten gebruikt en verder uitgebouwd door derden.

Bonus-tip

Misschien wel de meest belangrijke tip: start zo snel mogelijk! Het ontwikkelen van een goede LIFE-aanvraag biedt je veel, maar kost ook tijd.

Op zoek naar ondersteuning? De adviseurs van Reeleaf zijn ervaren in het ontwikkelen en indienen van LIFE-aanvragen. Neem contact met ons op via info@reeleaf.nl.

Foto: Mark Konig via Unsplash