4. Kennis delen

Uw expertise versterken

Onze expertise is niet alleen binnen projecten erg waardevol voor uw organisatie. In opdracht kunnen wij ook kennisdocumenten ontwikkelen die uw strategieontwikkeling ondersteunen. En we verzorgen trainingen, coaching en workshops, ook bij u op locatie. Zo dragen we bij aan de continuïteit van uw omgang met EU-gefinancierde projecten.

Studies & evaluaties

In projecten en programma’s worden maatschappelijke vraagstukken opgepakt, met als doel: maximaal maatschappelijk rendement. Met onze studies helpen we u bij het versterken van uw slagkracht. We blikken vooruit op praktische ontwikkelingen en vertalen ambities naar praktische adviezen. Denk aan het verkennen van effectieve managementstructuren of het doorlichten van subsidievoorwaarden. Ook het evalueren van bestaande programma’s en projecten kan u waardevolle inzichten opleveren. Zodat u doelgericht kunt bijsturen of een nieuw programma kunt vormgeven.

Coaching, training & workshops

Kennis overdragen of ervaringen uitwisselen kan uiteraard ook bij u op de werkvloer. Zo zetten wij regelmatig coaching in om doelgericht specifieke vaardigheden of expertises te ontwikkelen. Bij een individu of binnen teams. Ook verzorgen wij trainingen. Bijvoorbeeld door een organisatieonderdeel of een partnerschap in een aantal sessies mee te nemen het verkennen van EU-programma’s of het financieel management van Europese projecten. Naar wens kunnen wij deze sessies instructief of juist interactief inrichten, met een prominente rol voor creativiteit. Veelgevraagd is onze workshop ‘Van projectidee tot projectplan’.

Heeft u een vraag over bovenstaande? Of bent u benieuwd hoe wij met coaching, training of workshops uw expertise kunnen versterken? Neem gerust contact met ons op.

Reeleaf staat voor kennis, ervaring én de kracht van persoonlijkheid. Hoe complexer uw project, hoe groter onze waarde. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?