3. Verantwoorden

Uw project volledig verantwoord

Bij elk project dat wordt ondersteund door EU-financiering is goede verantwoording van groot belang. Wij helpen u hier graag bij. In elke fase van uw project kunnen wij de verantwoording volledig voor u verzorgen. Tussentijds en na afloop. Voor proces en financiën.

Tussentijdse verantwoording

Europese financiering brengt periodieke verantwoording met zich mee. De verplichte rapportering beslaat zowel de voortgang (de resultaten) als een financiële verantwoording. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden en coördineren van deze rapportages. Hierbij richten we de verantwoording zodanig in, dat uw projectmanager deze ook kan gebruiken als stuurinformatie. Zo zorgt een verplichting voor meerwaarde in uw project.

Daarnaast begeleiden we het samenstellen van het controledossier en de controle door de accountant of controller. Met onze ervaring bij de toepassing van de programmaregels vereenvoudigen we het proces en nemen we zorg uit handen. Werkt u in een project met partners, dan zetten we een beheersstructuur op die naast de hoofdpartner ook de projectpartners in staat stelt om zich te richten op de inhoud.

We maken in de praktijk graag gebruik van slimme tools die het werk makkelijker en de resultaten beter maken. Denk aan rapportageformats, werkafspraken en een digitale werkomgeving. Uiteraard kunnen wij ook coördinatie van de verantwoording binnen het partnerschap van uw project verzorgen. Uitgangspunt van al onze activiteiten: een lage administratieve druk voor alle betrokkenen en maximale meerwaarde voor uw project.

Eindverantwoording

De eindverantwoording brengt de resultaten en financiën samen van de laatste projectfase en de tussentijdse verantwoording. Belangrijk is dat voor de eindrapportage gewoonlijk aanvullende eisen stellen. Steunen op de beheersstructuur en de tussentijdse verantwoordingen is daarom waardevol, maar niet afdoende.

Onze specialisten weten wat ervoor nodig is om tot een gedegen eindrapportage te komen. Zij hebben onder meer veel ervaring met het coördineren van effectrapportages of het opstellen van een controledossier. Uiteraard kunnen wij ook de volledige uitvoering van de eindverantwoording verzorgen.

Eerstelijns controle (First Level Control)

Voor projecten in verschillende Interreg programma’s kunnen onze adviseurs voor u de eerstelijnscontrole (First Level Control) verzorgen. Zowel voor de tussentijdse verantwoording als voor de eindverantwoording. Wij kennen de regelgeving én de praktijk van Europese projecten. Dit geeft ons snel zicht op de kansen en risico’s voor uw organisatie. Met een goedkeurende verklaring van één van onze adviseurs op zak kunt u de verantwoording met vertrouwen indienen.

Heeft u een vraag over bovenstaande? Of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen bij het verantwoorden van uw project? Neem gerust contact met ons op.

Reeleaf staat voor kennis, ervaring én de kracht van persoonlijkheid. Hoe complexer uw project, hoe groter onze waarde. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?