Onze training modules

Werkt u, of gaat u aan de slag met Interreg projecten? Maak het werk makkelijker én vergroot uw impact met de trainingsmodules van Reeleaf Campus.

Bekijk onze modules

Kickstart Interreg
Deze module bereidt u voor om opnieuw óf voor het eerst met Interreg projecten aan de slag te gaan, voor als later dit jaar de eerste calls van de nieuwe programmacyclus opengaan.

Lees meer

Wat is er nieuw in Interreg 2021-2027
Bij aanvang van een nieuwe programmaperiode is het van groot belang om de verschillen tussen de nieuwe programma’s en hun voorlopers uit de vorige EU programmaperiode te kennen. Dit voorkomt dat u de ‘oude’ lijn gewoon doortrekt en daarmee in de problemen komt of minder kans maakt op het succesvol aanvragen of het uitvoeren van een nieuw project.

Lees meer

Projectontwikkeling
Een goede en gedegen projectontwikkeling legt de basis van een succesvol project. In deze module gaan we dieper in op hoe u een kansrijk projectvoorstel samenstelt, waarbij ook al wordt stilgestaan bij een stabiele implementatie na goedkeuring van het voorstel.

Lees meer

Projectmanagement
Na goedkeuring van een projectvoorstel begint de implementatieperiode. Door bij aanvang een stabiele managementstructuur in te richten kunt u tijdens de uitvoerig een hoop problemen ondervangen, waardoor de focus op het realiseren van de doelstelling kan worden gelegd. In deze module gaan we daar dieper op in. Uiteraard staan we ook stil bij het monitoren van de projectvoortgang en het opstellen van voortgangsrapportages.

Lees meer

Communicatie en stakeholder engagement
De communicatie over uw project en het betrekken van belanghebbenden, zijn belangrijk voor een succesvolle implementatie van uw project. Daarnaast is het de bedoeling dat de resultaten van een Interreg project relevant zijn voor een brede doelgroep in het gehele programmagebied. Hoe bereikt u alle relevante doelgroepen? En hoe vergroot u de kans dat projectresultaten op grotere schaal worden toegepast? Kortom, hoe realiseert u impact met uw project?

Lees meer

Financieel management
Het opzetten en uitvoeren van goed financieel management maakt dat een Interreg subsidie niet alleen wordt toegekend maar aan het eind van het project ook zonder korting of problemen voor uw projectpartners wordt vastgesteld. We staan stil bij de voor Interreg relevante regelgeving op basis van de Europese- en nationale regelgeving. We gaan in op programma specifieke regels en bij de consequenties voor de dag-dagelijkse praktijk. Wat komt er bij kijken om een Interreg project financieel/administratief goed uit te voeren en kosten conform de regels te verantwoorden?

Lees meer

Community of Practice
In onze Communities of Practice leren professionals die zich met Interreg projecten bezig houden van elkaar en met elkaar, over een langere periode van tijd. Actuele vraagstukken uit de eigen praktijk staan centraal. Reeleaf faciliteert de communities, stelt haar netwerk beschikbaar en brengt desgewenst ook expertise in.

Lees meer

Overig maatwerk
Alle modules van Releeaf Campus zijn op maat te maken voor uw specifieke situatie. Hebt u een trainingsbehoefte die afwijkt van ons vaste aanbod? Neem dan contact op voor een volledig maatwerktraject. Wij stellen dit graag in overleg met u samen. Het is ook mogelijk om u hierbij te richten op andere EU gefinancierde programma’s.

Lees meer