Alles wat je moet weten over de aangepaste subsidieregeling ESF REACT 

Om de gevolgen van de COVID-19 -crisis te bestrijden, zet de Europese Unie het herstelfonds REACT-EU in. Eén van de instrumenten onder dit herstelpakket is ESF REACT, bedoeld voor het aan werk helpen en houden van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Hans Wevers, consultant bij Reeleaf, vertelt wat de aangepaste regeling omvat en waar je bij de aanvraag vooral even op moet letten.

De COVID-19-crisis raakt kwetsbare werkenden en werkzoekenden hard. Om de werkgelegenheids- en sociale effecten aan te pakken zijn aanvullende middelen beschikbaar, maar niet alle gemeenten en arbeidsmarktregio’s kennen de ESF REACT subsidieregeling. Zonde, zegt Hans: “Voor 2021 wordt een bedrag van ruim € 220 miljoen toegevoegd aan het lopende nationale ESF programma 2014-2020 (1). Dit budget wordt verdeeld over de arbeidsmarktregio’s. Iedere centrumgemeente kan een voorstel indienen. Extra interessant hierbij is dat het subsidiepercentage voor ESF REACT hoger ligt dan voor de reguliere ESF-regeling; namelijk op 70-75%.”

Een mooie stimulans

Gemeenten kunnen het subsidiegeld inzetten voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Maar er kan bijvoorbeeld ook een innovatieve stimulans achter de aanvraag zitten”, tipt Hans. “Misschien loop je binnen de gemeente al jaren met een innovatief begeleidingsproject of vernieuwend idee rond dat aansluit bij de problematiek. Dit zou je voor de subsidieaanvraag kunnen uitwerken en opzetten.”

Uitstel, maar geen afstel van ESF+

ESF REACT kan worden gezien als een tussenproject van het Europees Sociaal Fonds . Het vorige ESF-programma liep van 2014-2020 en zou vanaf 2021 een vervolg kennen met ESF+. Dit is dus uitgesteld. De aanvullende ESF-middelen uit REACT-EU dienen als crisisbudget en moeten uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed op projectniveau. Als de middelen zijn gebruikt kunnen geplande ESF+ projecten starten, waarbij deze moeten aansluiten op de ESF REACT projecten.

Hans: “Voor aanvragers is dit belangrijk om te weten. Wat je nu opzet voor ESF REACT moet straks naadloos aansluiten op het ESF+ programma. De verwachting is dat de doelgroep vrijwel hetzelfde blijft. Gemeenten kunnen dus al nadenken over de plannen na 2023 en met een langetermijnplanning in het achterhoofd de subsidieaanvraag voor ESF REACT indienen.”

ESF REACT highlights:

 • De administratieve beheersing en interne organisatiesystematiek blijven gelijk. Ook de prijs per leerling voor de PRO/VSO blijft gelijk.
 • Centrumgemeenten blijven de aanvrager van ESF REACT, ook voor de PRO/VSO scholen. De clusters per gemeenten verdwijnen.
 • ESF REACT projecten kunnen met terugwerkende kracht worden aangevraagd, met als uiterste startdatum 1 februari 2020.
 • De voorbereidingen bij de gemeente kunnen op basis van het huidige ESF kader en de bestaande inrichting en uitvoeringsstructuren van het ESF-programma 2014-2020.
 • Voor 2021 wordt een bedrag van ruim € 220 miljoen toegevoegd aan het lopende nationale ESF programma 2014-2020. Dit betreft ongeveer 80% van het totaalbudget van REACT-EU.
 • Eind 2021 maakt de Europese Commissie het extra budget vanuit REACT-EU voor 2022 bekend. De hoogte hangt af van de economische ontwikkelingen in relatie tot de COVID-19 crisis.
 • De doelgroepen die onder ESF REACT vallen zijn:
  • Statushouders
  • Ouderen 45+ (met een uitkering)
  • Jongeren tot 28 Jaar
  • Personen in de uitkering
  • Arbeidsbelemmerden
  • Niet uitkeringsontvangers (NUO)
  • Leerlingen uit VSO / PRO
  • Zelfstandigen
  • Beschut werk
  • Kwetsbare werkenden

 Zorg voor een juiste projectinrichting

De uitvoer van een ESF-project vergt een bepaalde projectinrichting. Gemeenten die al eerder een ESF-project draaiden, kunnen hun ervaring opnieuw aanwenden. Voor nieuwe aanvragers kan dit een eerste keer ingewikkeld zijn. “Vooral de inrichting van een goede projectadministratie is belangrijk”, vertelt Hans. “Zo worden er bijvoorbeeld specifieke eisen gesteld aan de documentatie van contactmomenten met cliënten. Maar ook kenmerken als BSN-nummers, leeftijden of bijstandsdetails moet je goed registeren om het subsidiegeld goedgekeurd te krijgen.”

Steun bij aanvraag en administratie

In de afgelopen ESF-periode (2014-2020) heeft Reeleaf in verschillende arbeidsmarktregio’s ondersteuning verleend in ESF-trajecten. Reeleaf is goed bekend met het opstellen van ESF- subsidieaanvragen, het voeren van de ESF- projectadministratie en het ondersteunen van sociale beleidsafdelingen bij de administratieve uitvoering. “In de praktijk merk je dat gemeenten de middelen zo effectief mogelijk willen inzetten. Oftewel: zorgen dat de eigen medewerkers volledig inzetbaar zijn voor de begeleiding van cliënten, en geen tijd kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden. Wij weten uit ervaring hoe we zo’n projectadministratie moeten borgen om aan de subsidie-eisen te blijven voldoen. Zo kunnen we gemeenten ontlasten”, vertelt Hans.

Aanvraagtijdvak binnenkort open

Het EU- onderhandelingsproces over de REACT-EU verordening is nog niet volledig afgerond. Verwacht wordt dat de verordening in het tweede kwartaal van 2021 van kracht gaat. Het streven is om in april 2021 het aanvraagtijdvak te openen.

Heeft uw gemeente of arbeidsmarktregio plannen om gebruik te maken van de ESF REACT subsidiemogelijkheden en heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan gerust contact met ons op via info@reeleaf.nl. 

Referentieprojecten van Reeleaf zijn onder andere ESF 2016-2018 GOVERT (AMR Regio Gooi en Vechtstreek) en ESF 2014- 2016 NINA 1.0, 2.0 (AMR Noord-Brabant).


(1) Tweede Kamerbrief ‘Programmering ESF REACT-EU en ESF+’ van 18 februari 2021