Een stap dichter bij de EU-begroting 2021-2027

Op 10 november hebben het Europees Parlement en de Lidstaten in de Raad een akkoord bereikt over de volgende langetermijnbegroting van Europa en Next Generation EU, het tijdelijk financieringsinstrument voor herstel van de coronacrisis.

De MFK-verordening moet nu nog formeel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad bij de komende stemmingen.

Het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de 1,8 biljoen euro omvat in het kort:

  • Meer dan 50% van het bedrag komt ten goede van modernisering door beleid gericht op onderzoek en innovatie via Horizon Europe (verhoging met 4 miljard euro); een eerlijke klimaat- en digitale transitie via het Just Transition Fund en het Digital Europe Platform; paraatheid, herstel en veerkracht via de Recovery and Resilience Facility, rescEU en een nieuw gezondheidsprogramma, EU4Health (waarvan de begroting is verdrievoudigd ten opzichte van het Raadsvoorstel).
  • 30% van de EU-middelen zal worden besteed aan de bestrijding van de klimaatverandering en 7,5% van de jaarlijkse uitgaven zal worden besteed aan de biodiversiteitsdoelstellingen vanaf 2024 en 10% vanaf 2026.

Het Europees Parlement en de Raad moeten nog onderhandelen over de details van het Recovery and Resilience Fund (672,5 miljard euro).

Meer details en de uiteindelijke ratificatie door beide partijen zullen in de komende weken plaatsvinden.

Reeleaf zal dit proces volgen en u op de hoogte houden.