REACT-EU: EU subsidieert duurzaam herstel uit coronacrisis

Op korte termijn op zoek naar subsidie voor innovatieve projecten op het gebied van de groene en digitale economie? Onder de naam REACT-EU stelt de Europese Unie een fonds van € 55 miljard beschikbaar als onderdeel van een herstelpakket om de gevolgen van COVID-19 te ondervangen.

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Het doel van dit fonds is het bevorderen van kansrijke innovatieve ontwikkelingen die vanwege de coronacrisis stil zouden kunnen vallen. Zodoende moet de EU veerkrachtig uit de coronacrisis komen. Aansluiting op onder meer de European Green Deal is hierbij een belangrijk aspect. Specifiek krijgt daarom het bevorderen van de groene en digitale economie de prioriteit. Om bedrijven zoveel mogelijk tegemoet te komen, is aangekondigd dat voorfinanciering een mogelijkheid is en dat staatssteunregels versoepeld zullen worden. Ook zal het subsidiepercentage hoger liggen dan gebruikelijk.

Om het geld volgend jaar nog beschikbaar te maken, moet Nederland vóór mei 2021 een uitvoeringsplan indienen bij de Europese Commissie. Daarin moet worden voldaan aan specifieke, door Europa gestelde eisen. De Nederlandse regering wil vlak voor de verkiezingen echter geen belangrijke toezeggingen doen. Het is dus mogelijk dat de implementatie van dit fonds in ons land vertraging oploopt.

Intussen wordt wel gewerkt aan de concrete invulling van REACT-EU in Nederland. Het toekennen van budget wordt onder meer belegd bij de regionale EFRO-beheersautoriteiten. In Nederland zijn dat Kansen voor West (rond de € 90 miljoen), OP Oost (€ 80 miljoen), OP Zuid (€ 50 miljoen) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (nog geen bedrag bekend). Om deze gelden zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt door deze beheerders gewerkt aan een uitbreiding van hun huidige programma. De precieze voorwaarden daarvoor moeten nog worden vastgesteld: de verwachting is dat vanaf voorjaar 2021 de eerste calls worden opengesteld, waarvan het budget uiterlijk eind 2023 moet zijn besteed. Uiteraard is ook deze planning afhankelijk van de tijdige indiening en goedkeuring van het Nederlandse voorstel.

Een goed begin is het halve werk: hoewel de ontwikkeling van deze uitbreiding nog enkele maanden zal duren, loont het gezien de korte doorlooptijd om nu al concrete projectopties te verkennen of verder uit te werken. Projectvoorstellen kunnen bij Kansen Voor West daarom alvast aan het betrokken steunpunt kenbaar worden gemaakt. Daarnaast zal door ditzelfde programma binnenkort een webinar worden georganiseerd. Als interessante opties noemt Kansen voor West alvast projecten op het gebied van circulaire verwerking van afval. Naar verwachting volgt ook vanuit de overige programma’s spoedig meer informatie over hoe zij deze regeling gaan invullen.

Heb jij een innovatief projectidee op het gebied van de groene en digitale economie en ben je op zoek naar aanvullende financiering? Wij volgen de ontwikkelingen binnen REACT-EU en helpen je graag bij het opstellen van een kansrijk voorstel.