UIA onthult thema’s voor derde oproep

Het programma Urban Innovative Actions (UIA) stelt per december 2017 de derde projectoproep open. Recent maakte het programma hiervoor 4 thema’s bekend: anticiperen op klimaatverandering, luchtkwaliteit, huisvesting en banen & vaardigheden in de lokale economie.

UIA is een relatief nieuw programma dat fungeert als hét stedelijke lab van Europa. Projecten binnen het programma focussen op het identificeren en testen van innovatieve en duurzame kansen voor stedelijke vernieuwing.

Deadline

UIA richt zich specifiek op stedelijke gebieden met meer dan 50.000 inwoners. Binnen oproep 3 kunnen zij tot uiterlijk 31 maart 2018 hun aanvraag indienen.

Lef

Aanvragende steden moeten naast een heldere visie ook lef hebben. Projectvoorstellen moeten namelijk volledig uniek zijn – het comité ziet er streng op toe dat in Europa nog niet iets soortgelijks is gedaan. Naast innovatief moet elk project ook reproduceerbaar zijn, zodat resultaten bij succes ook elders uitgerold kunnen worden.

Starten

UIA voorziet in een maatschappelijke behoefte, omdat experimenten gericht op stedelijke vernieuwing zich dikwijls lastig laten financieren. Voor het verkennen van de mogelijkheden tot het koppelen van partners en het uitwerken van de aanvraag, Reeleaf staat klaar voor elke stad die deelname aan UIA overweegt.

Lees hier meer over Urban Innovative Actions.